تبلیغات
دانشجویان پزشکی بهمن 90شهید بهشتی - برنامه جزوه 3
تاریخ : یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 | 05:04 ب.ظ | نویسنده : سید علیرضا موسوی پور

تماس4: حجت الله خوشنودی ، نوید مومنی 

4شنبه

10/2/93

باکتری12: پریسا بیات، نهال پاک نشان، مهدیه فهیمی

1شنبه

14/2/93

آناتومی ژنیتال1 : پویا نعیمی صنعت دوست، مهرداد یاسایی /ویروس8 : محمد راهدار امیرضا مشاری مهیار تهرانی

2شنبه

15/2/93

آناتومی ژنیتال2 : سید آرمان سعیدی، آرش آژیده /تماس5: فاطمه عابدی، بهار اشتری/آناتومی ژنیتال3: یلسمن علیشاهی، ساجده محمدی /باکتری13 :مژده عظیمی، شبنم رمضان پور،شکوه ملایی زمانی

4شنبه

17/2/93

باکتری14 :  میلاد کلباسی پارسا فارسی نژاد، هادی کسب کار /آناتومی ژنیتال4 :سحر موتوری ، سحر برزگر، سارا عزیزی

شنبه

20/2/93

باکتری15: هدی معمار، مریم روشنی، الهه مبینی

1شنبه

21/2/93

جنین ژنیتال : سپیده شیراوند، سیما نورعلی/تماس6 : احمد همت یار، عرفان کاظمی ، مهدی مرادی

4شنبه

24/2/93

باکتری16 : فرزاد محمدی ، علی ذکایی ، رضوان رضیعی /بافت ژنیتال1: نعیمه دهقان

شنبه

27/2/93

باکتری17 :ریحانه کاظمی، مهدیه فهیمی، نرگس طباطبایی

1شنبه

28/2/93

بافت ژنیتال2 : محمد راهدار، مهیار تهرانی ، امیررضا مشاری /ویروس9 :میترا قائینی ، فروغ ساجدی

2شنبه

29/2/93

ژنتیک ژنیتال : مهرداد یاسایی ، پویا نعیمی صنعت دوست /تماس7 : کیهان اسماعیل پور ، هادی کسب کار /بیوشیمی ژنیتال: مهسا فتاحی

4شنبه

31/2/93