تبلیغات
دانشجویان پزشکی بهمن 90شهید بهشتی - جزوه 3 پارت دوم
تاریخ : دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 | 11:47 ق.ظ | نویسنده : سید علیرضا موسوی پور

باکتری18 :سید آرمان سعیدی ، آرش آژیده ،علیرضا موسوی /فیزیو ژنیتال1 :اکبر احسانی ، علیرضا صوتی ، رضوان رضیعی

شنبه

3/3/93

باکتری19:   شبنم بهرامی ، شکوه ملایی زمانی ،آناهیتا شاکری

1شنبه

4/3/93

فیزیوژنیتال2 : سحر موتوری ، سحربرزگر،پرستو خدادادی

4شنبه

7/3/93

باکتری20 : میلاد کلباسی ، پارسا فارسی نژاد ، /فیزیو ژنیتال3 : حامد خواجه وندی شایان پور شریف

شنبه

10/3/93

معاینه فیزیکی ژنیتال1: نوشین فرجی ،الهه علیزاده، محدثه عباسی

1شنبه

11/3/93

باکتری21 : دریا خلیلی ، محدثه عباسی، الهه مبینی/فیزیو ژنیتال4 : هدی معمار، مریم روشنی، مهدیس صفاری مقدم

2شنبه

12/3/93

ایمونو ژنیتال : حجت الله خشنودی نوید مومنی /باکتری22 : اکبر احسانی علیرضا صوتی علیرضا موسوی

شنبه

17/3/93

معاینه فیزیکی ژنیتال2 : مهرداد یاسایی ، پویا نعیمی صنعت دوست ، کیهان اسماعیل پور

1شنبه

18/3/93

باکتری23: بهدخت باقی نژاد، الهام عبدی، فرانک لعل روشن

2شنبه

19/3/93

باکتری24 : مهدی مرادی ، عرفان کاظمی ، احمد همت یار

4شنبه

21/3/93

باکتری25 : ندا قوامی ، زهره قاسمی ، پرستو خدادادی

شنبه

24/3/93

باکتری26:

1شنبه

25/3/93